Akril, vászon

Magántulajdnonban- Oulu, Finnország

Mit tehet egy szülő, amikor a gyermeke – talán hosszabb időre – elhagyja az országot? Egy részről csalogatja haza, más részről sokszor elmegy hozzá(juk), harmadsorban emlékzeteti a hazájára, a szűkebb régióra. Mi mindhárom stációban voltunk, vagyunk, leszünk – ez a kép pedig az északi Finnország egyik szobájának a falát díszíti, emlékzetetve a fiatalokat, hogy hova várjuk haza Őket.